top of page

E HŌ MAI
E hō mai ka ʻike mai luna mai ē
O nā mea huna noʻeau o nā mele ē
E hō mai, e hō mai, e hō mai ē (x3) 

Grant us wisdom from above

That which is embedded into the lyrics of songs

Endow us

Enrich us

Enlighten us

partner-projects-makaha-0492.jpg

OIL MAHALO

ʻUhola ʻia ka makaloa lā

Pūʻai i ke aloha lā

Kūkaʻi ʻia ka hā loa lā

Pāwehi mai nā lehua

Mai ka hoʻokuʻi a ka hālāwai lā

Mahalo e nā Akua

Mahalo e nā kupuna lā ʻeā

Mahalo me ke aloha lā

Mahalo me ke aloha lā...Mahalo

To spread forth, open up the most fine quality mat

Exchange/share as potluck or aloha

Exchange as greetings (between man and wife and descendants)

To adorn with the lehua flower

From East to West; sunrise to sunset, we are discoverers, navigators, take care of our āina 

We thank our creators

We thank our ancestors

We thank you with love

We thank you with love 

THE ANCESTORS

Ancestors from the rising to the setting sun

From the zenith to the horizon 

Ancestors who stand at our back

And front

You stand at our right hand

A breathing in the heavens

An utterance in the heavens

A clear ringing voice in the heavens

A voice reverberating in the heavens

An utterance in the heavens

Here are your descendants, the elders of Mauna Kea

(the people of Hawaiʻi, the families)

Safeguard us

That we may flourish in the heavens

That we may flourish on earth

That we may flourish in the Hawaiian Islands

Grant us knowledge

Grant us strength

Grant us intelligence

Grant us understanding

Grant us insight

Grant us power

The prayer is lifted, it is free.

THE ANCESTORS

Ancestors from the rising to the setting sun 

From the zenith to the horizon

Ancestors who stand at our back

And front

You stand at our right hand

A breathing in the heavens

An utterance in the heavens

A clear ringing voice in the heavens

A voice reverberating in the heavens

An utterance in the heavens

Here are your descendants, the elders of Mauna Kea

(the people of Hawaiʻi, the families)

Safeguard us

That we may flourish in the heavens

That we may flourish on earth

That we may flourish in the Hawaiian Islands

Grant us knowledge

Grant us strength

Grant us intelligence

Grant us understanding

Grant us insight

Grant us power

The prayer is lifted, it is free.

NĀ ʻAUMĀKUA 
(Adapted from Hawaiian Antiquities by David Malo) 
Nā ʻaumākua mai ka lā hiki a ka lā kau
Mai ka hoʻokuʻi a ka hālāwai
Nā ʻaumākua iā ka hina a kua, Iā ka hina alo
Iā kaʻaʻakau i ka lani 
ʻO kīhā i ka lani
ʻOē i ka lani
Nūnulu i ka lani
Kāholo i ka lani 
Eia nā pulapula a ʻoukou ʻo Pia
E mālama ʻoukou iā mākou
E ulu i ka lani
E ulu i ka honua
E ulu i ka pae ʻāina o Hawaiʻi
E hō mai ka ʻike
E hō mai ka ikaika
E hō mai ke akamai
E hō mai ka maopopo pono
E hō mai ka ʻike pāpālua
E hō mai ka mana
ʻĀmama ua noa

181542_d11fd5942a814ff28474dcd0888b0e20_mv2_d_4032_3024_s_4_2_edited.jpg
Makaha Fence WMWP BWS

OLI HANA PŌHAKU

Paʻa hoʻi paepae

Pae pōhaku paʻa

Maiau kū ono

Kū paʻa kihikihi hā

Paʻa hoʻi paepae

Pae pōhaku paʻa

Maiau kū ono

Kū paʻa kihi kihi hū (x4) 

To spread forth, open up the most fine quality mat

Exchange/share as a potluck or aloha

Exchange as greetings

(between man and wife and descendants)

To adorn with the lehua flower

From East to West; sunrise to sunset, we are discoverers, navigators, take care of our āina 

We thank our creators

We thank our ancestors

We thank you with love

bottom of page